За Нас

Мелничният комплекс е разположен на площ от 13000 кв.м. всеверозападната част на землището в с.Обнова, област Плевен. Намира се на 30км източно от гр.Плевен на главен път София – Русе.

Регионът е известен с отглеждането на зърнени култури,което улеснява набавянето и подбора на качествена за производство на млевни продукти пшеница.

Производство

Фирмата е построила две мелници с общ капацитет 150 тона/24ч. По-малката е въведена в експлотация през 2001г. и в продължение на 12 години работи успешно както с клиенти от цялата страна, така също и за износ.

Поради нарастващото търсене на продуктите на фирмата, капацитетът на мелницата се оказва недостатъчен.В следствие на това през 2011г. ръководството на компанията решава да кандидатства по европроект и да построи нова по-голяма мелница, отговаряща на всички европейски изисквания и оборудвана с машини от последно поколение. Новият комплекс, който включва и склад за готова продукция, е въведен в експлоатация в края на 2013г. Млевната линия е оборудвана с високоефективни машини за почистване и подготовка на пшеницата,което гарантира получаването на висококачествени млевни продукти. Мелницата разполага с компюрна система за контрол на технологичните процеси, която позволява извличане на брашна с високо качество. Инсталирана е автоматизирана смесителна инсталация, позволяваща производството на различни видове брашна, както и на специални брашна по показатели,зададени от клиента.

Готовите брашна се експедират в насипно състояние, пакетирани по 1 и 5кг и в торби по 25 и 50кг. Триците се предлагат в насипно състояние и пакетирани в торби по 25кг.

Производство

Фирмата е построила две мелници с общ капацитет 150 тона/24ч. По-малката е въведена в експлотация през 2001г. и в продължение на 12 години работи успешно както с клиенти от цялата страна, така също и за износ.

Поради нарастващото търсене на продуктите на фирмата, капацитетът на мелницата се оказва недостатъчен.В следствие на това през 2011г. ръководството на компанията решава да кандидатства по европроект и да построи нова по-голяма мелница, отговаряща на всички европейски изисквания и оборудвана с машини от последно поколение. Новият комплекс, който включва и склад за готова продукция, е въведен в експлоатация в края на 2013г. Млевната линия е оборудвана с високоефективни машини за почистване и подготовка на пшеницата,което гарантира получаването на висококачествени млевни продукти. Мелницата разполага с компюрна система за контрол на технологичните процеси, която позволява извличане на брашна с високо качество. Инсталирана е автоматизирана смесителна инсталация, позволяваща производството на различни видове брашна, както и на специални брашна по показатели,зададени от клиента.

Готовите брашна се експедират в насипно състояние, пакетирани по 1 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг и 50 кг. Триците се предлагат в насипно състояние и пакетирани в торби по 25кг.

Силозно стопанство

Общия капацитет на силозното стопанство на фирмата е 13000 тона пшеница. Изградени са пет силоза , разполагащи с активна вентилация и автоматизирана система за термоконтрол и три по-малки , в които могат да се съхраняват по 270 тона пшеница.

Това позволява подбирането на различни видове пшеница, както и последващото им смесване с цел получаване на желаните качествени показатели. Приемът на зърното се осъществява на авторазтоварище с капацитет 100 тона/час.

Контрол на качеството

С оглед предизвикателствата в условията на конкурентната пазарна среда, ръководството на „Дечков 60“ ЕООД поставя качеството на произвежданите продукти като свой основен приоритет, в резултат на което въведе система за контрол на качеството. В съответствие с изискванията на Европейския съюз е разработена и внедрена система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки – НАССР.

Предприятието има модерно оборудвана лаборатория, в която работят квалифицирани специалисти. Контролът по отношение на зърното, технологията и експедицията е непрекъснат, като се следят параметрите на входящата суровина, технологичния процес и готовите продукти. Фирмата разполага със собствена хлебопекарна, в която се тестват качествата на готовите брашна.

Системата за управление на организацията е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

bg_BG
Scroll to Top